NOVOSTI!

Drage mame i tate, želimo da vas obavestimo da je 20.10.2015. vrtić Dvorištance dobio status Predškolske ustanove i novo ime, Veselo dvorištance. Za upis u našu ustanovu sada možete koristiti subvencije Grada Beograda. Detaljnije informacije možete videti na strani SUBVENCIJE.
Vaše Veselo dvorištance

Novo - SUBVENCIJE GRADA BEOGRAD

Predškolska ustanova ,,Veselo dvorištance''
-Subvencije-

  •   Pravo na ostvarivanje subvencije u privatnoj Predškoskoj ustanovi imaju roditelji čije dete ne bude dobilo mesto u državnom vrtiću.
  •   Sa potvrdom (odbijenicom) da dete nije upisano u državni vrtić roditelji dolaze u privatnu Predškolsku ustanovu ,,Veselo dvorištance'' i sa Ustanovom potpisuju ugovor o prijemu deteta u vrtić, sa uslovim prema kojima Ustanova posluje.
  •   Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu prema ugovoru koji je potpisao.
  •   Roditelj plaća 5,540,00, a ostatak do pune cene privatne Predškolske ustanove, a prema ugovoru koji je potpisao sa privatnom Predškolskom ustanovom, subvencioniše grad (na lični račun roditelja).
  •   Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite, na jedinstvenom obrascu koji će biti objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici, ili ga možete preuzeti u našoj Ustanovi ,,Veselo dvorištance''.
           Uz Zahtev roditelj prilaže:
1.     Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnog kapaciteta;
2.     Izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija);
3.     Uverenje o državljanstvu podnosioca zahteva (može i fotokopija);
4.     Fotokopiju lične karte -očitana (podnosioca zahteva);
5.     Ugovor sa privatnom Predškolskom ustanovom.
  •   Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena na lični račun roditelja prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu Predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca. 
  • Dodatne informacije možete pogledati ovde.
Predškolska ustanova
Veselo dvorištanceNo comments:

Post a Comment